EkumenickýEzdráš4,10

Ezdráš 4:10

a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samárijských mes­tách a na os­tat­nom Záriečí.


Verš v kontexte

9 Kan­celár Rechúm, pisár Šimšaj, os­tat­ní ich spolu­pracov­níci — sud­covia, nižší úrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšanu, teda Élam­ci 10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samárijských mes­tách a na os­tat­nom Záriečí. 11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi; tvoji služob­níci, ľudia spoza Rieky, a tak ďalej.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej.

Evanjelický

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samár­skych mes­tách a v os­tat­nom Záriečí ; a teraz

Ekumenický

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samárijských mes­tách a na os­tat­nom Záriečí.

Bible21

10 i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček