Bible21Ezdráš4,10

Ezdráš 4:10

i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem.


Verš v kontexte

9 Kan­cléř Re­chum, písař Ši­mšaj a je­jich druhové soud­ci, zmo­cněn­ci a další před­stavi­te­lé per­ských, uru­ckých, babylon­ských, súských (to jest elam­ských) 10 i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem. 11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej.

Evanjelický

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samár­skych mes­tách a v os­tat­nom Záriečí ; a teraz

Ekumenický

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samárijských mes­tách a na os­tat­nom Záriečí.

Bible21

10 i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček