RoháčekEzdráš2,38

Ezdráš 2:38

synov Pas­chúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem;


Verš v kontexte

37 synov Im­merových tisíc päťdesiatd­va; 38 synov Pas­chúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem; 39 synov Charímových tisíc sedem­násť;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

38 synov Pas­chúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem;

Evanjelický

38 synov Pašchúrových tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem,

Ekumenický

38 Pašchúrov­cov tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem,

Bible21

38 synové Paš­chu­rovi 1 247