RoháčekEzdráš2,36

Ezdráš 2:36

kňazov: synov Jedai­ášových z domu Ješuu deväťs­to sedem­desiatt­ri;


Verš v kontexte

35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať; 36 kňazov: synov Jedai­ášových z domu Ješuu deväťs­to sedem­desiatt­ri; 37 synov Im­merových tisíc päťdesiatd­va;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

36 kňazov: synov Jedai­ášových z domu Ješuu deväťs­to sedem­desiatt­ri;

Evanjelický

36 Kňazi: synov Jedajových z domu Jéšúov­ho deväťs­tosedem­desiatt­ri,

Ekumenický

36 Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri,

Bible21

36 Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973