RoháčekEzdráš2,35

Ezdráš 2:35

synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať;


Verš v kontexte

34 synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť; 35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať; 36 kňazov: synov Jedai­ášových z domu Ješuu deväťs­to sedem­desiatt­ri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať;

Evanjelický

35 synov Senááových tritisícšesťs­tot­rid­sať.

Ekumenický

35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať.

Bible21

35 obyva­te­lé Senay 3 630.