EkumenickýEzdráš2,36

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:36

Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri,


Verš v kontexte

35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať. 36 Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri, 37 Im­mérov­cov tisíc­päťdesiatd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

36 kňazov: synov Jedai­ášových z domu Ješuu deväťs­to sedem­desiatt­ri;

Evanjelický

36 Kňazi: synov Jedajových z domu Jéšúov­ho deväťs­tosedem­desiatt­ri,

Ekumenický

36 Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri,

Bible21

36 Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček