RoháčekEzdráš2,3

Ezdráš 2:3

synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va;


Verš v kontexte

2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Sarai­ášom, s Reelai­ášom, Mar­doche­om, Bilšanom, Mis­parom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Iz­raelov­ho: 3 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va; 4 synov Šefatiášových tri­sto sedem­desiatd­va;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va;

Evanjelický

3 synov Paróšových dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

Ekumenický

3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

Bible21

3 synové Pa­rošovi 2 172