EvanjelickýEzdráš2,3

Ezdráš 2:3

synov Paróšových dvetisícs­tosedem­desiatd­va,


Verš v kontexte

2 tí, ktorí prišli so Zerubábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Sérájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom, Baanom; počet mužov ľudu iz­rael­ského: 3 synov Paróšových dvetisícs­tosedem­desiatd­va, 4 synov Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va;

Evanjelický

3 synov Paróšových dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

Ekumenický

3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

Bible21

3 synové Pa­rošovi 2 172