EkumenickýEzdráš2,3

Ezdráš 2:3

po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va,


Verš v kontexte

2 tí, čo prišli so Zerub­bábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Serájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov iz­rael­ského ľudu: 3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va, 4 Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va;

Evanjelický

3 synov Paróšových dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

Ekumenický

3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

Bible21

3 synové Pa­rošovi 2 172

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček