Evanjelický2. Mojžišova20,3

2. Mojžišova 20:3

Exodus

Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa!


Verš v kontexte

2 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý som ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva. 3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa! 4 Ne­urobíš si vy­rezávanú mod­lu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou!

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou.

Evanjelický

3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa!

Ekumenický

3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa!

Bible21

3 Neměj žádné bohy kro­mě mne.