RoháčekEster1,16

Ester 1:16

Vtedy po­vedal Memúchan pred kráľom a p­red kniežatami: Nie len proti samému kráľovi pre­hrešila sa kráľov­na Vas­ta, ale aj proti všet­kým kniežatám a proti všet­kým národom, ktoré sú vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera.


Verš v kontexte

15 Čo urobiť podľa zákona kráľov­nej Vas­te, keď ne­vykonala roz­kazu kráľa Ahas­vera, vyriadeného po komor­níkoch? 16 Vtedy po­vedal Memúchan pred kráľom a p­red kniežatami: Nie len proti samému kráľovi pre­hrešila sa kráľov­na Vas­ta, ale aj proti všet­kým kniežatám a proti všet­kým národom, ktoré sú vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera. 17 Lebo to, čo urobila kráľovná, roz­nesie sa ku všet­kým ženám, a bude to na to, aby po­hŕd­ly svojimi mužmi vo svojich očiach, keď po­vedia: Kráľ Ahas­ver roz­kázal do­viesť kráľov­nú Vas­tu pred seba, a ne­prišla.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy po­vedal Memúchan pred kráľom a p­red kniežatami: Nie len proti samému kráľovi pre­hrešila sa kráľov­na Vas­ta, ale aj proti všet­kým kniežatám a proti všet­kým národom, ktoré sú vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera.

Evanjelický

16 Memúchán po­vedal pred kráľom a kniežatami: Kráľov­ná Vaští sa pre­vinila nielen proti kráľovi, ale i proti všet­kým kniežatám a národom, ktoré sú po všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra.

Ekumenický

16 Vtedy po­vedal Memúkan kráľovi a hod­nos­tárom: Kráľov­ná Vaští ne­urazila len kráľa, ale aj všet­kých hod­nos­tárov a všet­ky národy v krajinách kráľa Ahas­véra.

Bible21

16 Slova se před králem a vel­moži ujal Me­mu­chan: „Králov­na Vaš­ti se ne­pro­vi­ni­la jen pro­ti krá­li, ale i pro­ti všem vel­možům a všem národům ve všech pro­vin­ciích krále Xer­xe.

RoháčekEster1,16