RoháčekEster1,17

Ester 1:17

Lebo to, čo urobila kráľovná, roz­nesie sa ku všet­kým ženám, a bude to na to, aby po­hŕd­ly svojimi mužmi vo svojich očiach, keď po­vedia: Kráľ Ahas­ver roz­kázal do­viesť kráľov­nú Vas­tu pred seba, a ne­prišla.


Verš v kontexte

16 Vtedy po­vedal Memúchan pred kráľom a p­red kniežatami: Nie len proti samému kráľovi pre­hrešila sa kráľov­na Vas­ta, ale aj proti všet­kým kniežatám a proti všet­kým národom, ktoré sú vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera. 17 Lebo to, čo urobila kráľovná, roz­nesie sa ku všet­kým ženám, a bude to na to, aby po­hŕd­ly svojimi mužmi vo svojich očiach, keď po­vedia: Kráľ Ahas­ver roz­kázal do­viesť kráľov­nú Vas­tu pred seba, a ne­prišla. 18 Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňahyne Peržanov a Médov, ktoré počuly o tom, čo urobila kráľovná, všet­kým kniežatám kráľovým, a nap­lodí sa hojne opov­rženia a hnevu.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo to, čo urobila kráľovná, roz­nesie sa ku všet­kým ženám, a bude to na to, aby po­hŕd­ly svojimi mužmi vo svojich očiach, keď po­vedia: Kráľ Ahas­ver roz­kázal do­viesť kráľov­nú Vas­tu pred seba, a ne­prišla.

Evanjelický

17 Lebo slovo kráľov­nej sa roz­chýri medzi všet­kými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach, a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla!

Ekumenický

17 Medzi všet­kými ženami sa roz­chýri, čo po­vedala kráľov­ná, takže budú po­hŕdať svojimi mužmi a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla!

Bible21

17 Když se ta zpráva o královně do­ne­se všem ženám, přestanou si vážit svých manže­lů! Bu­dou ří­kat: ‚Král Xer­xes po­slal pro královnu Vaš­ti, a nepřišla!‘

RoháčekEster1,17