EkumenickýEster1,16

Ester 1:16

Vtedy po­vedal Memúkan kráľovi a hod­nos­tárom: Kráľov­ná Vaští ne­urazila len kráľa, ale aj všet­kých hod­nos­tárov a všet­ky národy v krajinách kráľa Ahas­véra.


Verš v kontexte

15 Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra doručený eunuch­mi? 16 Vtedy po­vedal Memúkan kráľovi a hod­nos­tárom: Kráľov­ná Vaští ne­urazila len kráľa, ale aj všet­kých hod­nos­tárov a všet­ky národy v krajinách kráľa Ahas­véra. 17 Medzi všet­kými ženami sa roz­chýri, čo po­vedala kráľov­ná, takže budú po­hŕdať svojimi mužmi a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla!

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy po­vedal Memúchan pred kráľom a p­red kniežatami: Nie len proti samému kráľovi pre­hrešila sa kráľov­na Vas­ta, ale aj proti všet­kým kniežatám a proti všet­kým národom, ktoré sú vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera.

Evanjelický

16 Memúchán po­vedal pred kráľom a kniežatami: Kráľov­ná Vaští sa pre­vinila nielen proti kráľovi, ale i proti všet­kým kniežatám a národom, ktoré sú po všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra.

Ekumenický

16 Vtedy po­vedal Memúkan kráľovi a hod­nos­tárom: Kráľov­ná Vaští ne­urazila len kráľa, ale aj všet­kých hod­nos­tárov a všet­ky národy v krajinách kráľa Ahas­véra.

Bible21

16 Slova se před králem a vel­moži ujal Me­mu­chan: „Králov­na Vaš­ti se ne­pro­vi­ni­la jen pro­ti krá­li, ale i pro­ti všem vel­možům a všem národům ve všech pro­vin­ciích krále Xer­xe.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček