RoháčekEfezským4,30

Efezským 4:30

A nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste za­pečatení ku dňu vy­kúpenia.


Verš v kontexte

29 Nech ne­vychádza nijaké mrz­ké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dob­ré na vzdelanie, p­ráve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. 30 A nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste za­pečatení ku dňu vy­kúpenia. 31 Každá hor­kosť a prch­kosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všet­kým, čo je nešľachet­né a zlé.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 A nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste za­pečatení ku dňu vy­kúpenia.

Evanjelický

30 Nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vy­kúpenia.

Ekumenický

30 Nezar­mucuj­te Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vy­kúpenia.

Bible21

30 Ne­zar­mu­cuj­te svatého Božího Du­cha, je­hož pečetí jste byli označeni ke dni vy­kou­pení.