RoháčekEfezským4,31

Efezským 4:31

Každá hor­kosť a prch­kosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všet­kým, čo je nešľachet­né a zlé.


Verš v kontexte

30 A nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste za­pečatení ku dňu vy­kúpenia. 31 Každá hor­kosť a prch­kosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všet­kým, čo je nešľachet­né a zlé. 32 Ale si buďte na­vzájom na­proti sebe dob­rotiví, ľútos­tiví, od­púšťajúci si, jako aj Bôh v Kris­tu od­pus­til vám.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Každá hor­kosť a prch­kosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všet­kým, čo je nešľachet­né a zlé.

Evanjelický

31 Každá roz­horčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všet­kou zlosťou nech sú vám vzdialené.

Ekumenický

31 Od­hoďte každé roz­horčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všet­kou zlobou.

Bible21

31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spo­lu s veške­rou záští.