RoháčekEfezským4,29

Efezským 4:29

Nech ne­vychádza nijaké mrz­ké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dob­ré na vzdelanie, p­ráve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú.


Verš v kontexte

28 Kto krad­ne, nech už viac nek­rad­ne, ale radšej nech pracuje robiac dob­ré vlast­nými rukami, aby mal čo udieľať núdz­nemu. 29 Nech ne­vychádza nijaké mrz­ké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dob­ré na vzdelanie, p­ráve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. 30 A nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste za­pečatení ku dňu vy­kúpenia.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

29 Nech ne­vychádza nijaké mrz­ké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dob­ré na vzdelanie, p­ráve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú.

Evanjelický

29 Nijaké mrz­ké slovo nech vám ne­vychádza z úst, ale len dob­ré, aby budovalo, kde treba, a po­slucháčom prinášalo požeh­nanie.

Ekumenický

29 Nech z vašich úst ne­vyj­de nijaké zlé slovo, ale iba dob­ré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požeh­nanie.

Bible21

29 Z vašich úst ať ne­vy­chází nic zlého; vaše slova ať jsou dob­rá, po­si­lu­jící tam, kde je po­tře­ba, a uži­tečná těm, kdo je us­lyší.