Roháček5. Mojžišova9,5

5. Mojžišova 9:5

Deuteronomium

Oj, nie pre svoju spraved­livosť ani pre priamosť svoj­ho srd­ca ideš ty zau­jať ich zem do dedičs­tva; ale p­rav­da pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári, a aby po­stavil slovo, ktoré pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi,


Verš v kontexte

4 Ne­povieš vo svojom srd­ci, keď ich zaženie Hos­podin, tvoj Bôh, zp­red tvojej tvári, vraj pre moju spraved­livosť ma sem voviedol Hos­podin, aby som zau­jal túto zem do dedičs­tva, a pre bez­božnosť tých­to národov vy­hnal ich Hos­podin od mojej tvári. 5 Oj, nie pre svoju spraved­livosť ani pre priamosť svoj­ho srd­ca ideš ty zau­jať ich zem do dedičs­tva; ale p­rav­da pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári, a aby po­stavil slovo, ktoré pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, 6 a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju spraved­livosť dá ti Hos­podin, tvoj Bôh, tú k­rás­nu zem dob­rú, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, lebo si ty ľud tvr­dej šije.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 Oj, nie pre svoju spraved­livosť ani pre priamosť svoj­ho srd­ca ideš ty zau­jať ich zem do dedičs­tva; ale p­rav­da pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári, a aby po­stavil slovo, ktoré pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi,

Evanjelický

5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­né srd­ce pri­chádzaš za­brať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­háňa ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba, aby spl­nil slovo, ktoré prísahou dal tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Ekumenický

5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­nosť srd­ca pri­chádzaš zau­jať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov ich pred tebou vy­háňa Hos­podin, tvoj Boh, aby spl­nil slovo, ktoré pod prísahou dal tvojim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Bible21

5 Ne pro svou sprave­dlnost a ne pro ryzost svého srd­ce vstu­puješ do je­jich země, abys ji ob­sa­dil. Hos­po­din, tvůj Bůh, ty náro­dy před te­bou vy­hání pro je­jich zkaženost a pro­to, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým ot­cům, Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi.