Evanjelický5. Mojžišova9,4

5. Mojžišova 9:4

Deuteronomium

Keď ich Hos­podin, tvoj Boh, zaženie spred teba, ne­mys­li si v srd­ci: Pre moju spravod­livosť ma pri­viedol Hos­podin zau­jať túto krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba.


Verš v kontexte

3 Tak vedz dnes, že Hos­podin, tvoj Boh, ide pred tebou. On je stravujúci oheň; On ich vy­hubí, On ich po­korí pred tebou, a ty ich vy­ženieš a rých­lo zničíš, ako ti hovoril Hos­podin. 4 Keď ich Hos­podin, tvoj Boh, zaženie spred teba, ne­mys­li si v srd­ci: Pre moju spravod­livosť ma pri­viedol Hos­podin zau­jať túto krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba. 5 Nie pre svoju spravod­livosť a úp­rim­né srd­ce pri­chádzaš za­brať ich krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­háňa ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba, aby spl­nil slovo, ktoré prísahou dal tvojim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­povieš vo svojom srd­ci, keď ich zaženie Hos­podin, tvoj Bôh, zp­red tvojej tvári, vraj pre moju spraved­livosť ma sem voviedol Hos­podin, aby som zau­jal túto zem do dedičs­tva, a pre bez­božnosť tých­to národov vy­hnal ich Hos­podin od mojej tvári.

Evanjelický

4 Keď ich Hos­podin, tvoj Boh, zaženie spred teba, ne­mys­li si v srd­ci: Pre moju spravod­livosť ma pri­viedol Hos­podin zau­jať túto krajinu, ale pre bez­božnosť tých­to národov vy­ženie ich Hos­podin, tvoj Boh, spred teba.

Ekumenický

4 Keď ich však Hos­podin, tvoj Boh, pred tebou vy­ženie, po­tom si ne­mys­li: Pre moju spravod­livosť ma Hos­podin pri­viedol, aby som zau­jal túto krajinu. Hos­podin ich však vy­ženie pred tebou pre ich bez­božnosť.

Bible21

4 Až je však Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou za­žene, neříkej si v srd­ci: „To pro mou sprave­dlnost mě Hos­po­din dove­dl až sem, abych tu zemi obsadil.“ Hos­po­din ty náro­dy před te­bou vy­hání pro je­jich zkaženost!