Roháček5. Mojžišova8,6

5. Mojžišova 8:6

Deuteronomium

A tedy budeš os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a aby si sa ho bál.


Verš v kontexte

5 A budeš vedieť vo svojom srd­ci, že jako človek káz­ni svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Bôh, káz­ni teba. 6 A tedy budeš os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a aby si sa ho bál. 7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa vo­vedie do krás­nej zeme dob­rej, do zeme po­tokov, k­toré majú hoj­nosť vody, do zeme pramenných studieň a hl­bín, vy­vierajúcich po údoliach i po vr­choch,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 A tedy budeš os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a aby si sa ho bál.

Evanjelický

6 Za­chovávaj príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčaj po Jeho ces­tách a boj sa Ho.

Ekumenický

6 Za­chovaj príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, chodievaj po jeho ces­tách a boj sa ho!

Bible21

6 Za­chovávej přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, choď po jeho cestách a cti jej.