Roháček5. Mojžišova8,7

5. Mojžišova 8:7

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa vo­vedie do krás­nej zeme dob­rej, do zeme po­tokov, k­toré majú hoj­nosť vody, do zeme pramenných studieň a hl­bín, vy­vierajúcich po údoliach i po vr­choch,


Verš v kontexte

6 A tedy budeš os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a aby si sa ho bál. 7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa vo­vedie do krás­nej zeme dob­rej, do zeme po­tokov, k­toré majú hoj­nosť vody, do zeme pramenných studieň a hl­bín, vy­vierajúcich po údoliach i po vr­choch, 8 do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa vo­vedie do krás­nej zeme dob­rej, do zeme po­tokov, k­toré majú hoj­nosť vody, do zeme pramenných studieň a hl­bín, vy­vierajúcich po údoliach i po vr­choch,

Evanjelický

7 Veď Hos­podin, tvoj Boh, vedie ťa do dob­rej krajiny, do krajiny po­tokov, prameňov a spod­ných vôd vy­vierajúcich v údoliach i na výšinách,

Ekumenický

7 Veď Hos­podin, tvoj Boh, ťa vedie do dob­rej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vy­vierajú v údoliach a na výšinách,

Bible21

7 Hos­po­din, tvůj Bůh, tě to­tiž uvádí do krásné země, do země s po­toky a vodní­mi pra­me­ny, jež vy­věrají z hlu­bin v údo­lích i na horách;