Roháček5. Mojžišova8,5

5. Mojžišova 8:5

Deuteronomium

A budeš vedieť vo svojom srd­ci, že jako človek káz­ni svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Bôh, káz­ni teba.


Verš v kontexte

4 Tvoje rúcho ne­zvetšelo na tebe, a tvoja noha ne­opuch­la toto už štyrid­sať rokov. 5 A budeš vedieť vo svojom srd­ci, že jako človek káz­ni svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Bôh, káz­ni teba. 6 A tedy budeš os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách a aby si sa ho bál.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A budeš vedieť vo svojom srd­ci, že jako človek káz­ni svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Bôh, káz­ni teba.

Evanjelický

5 Po­znaj teda v srd­ci, že ako vy­chováva človek svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Boh, vy­chováva teba.

Ekumenický

5 Uznaj teda, že ako človek vy­chováva svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Boh, vy­chováva teba.

Bible21

5 Věz tedy ve svém srd­ci, že jako člověk vy­chovává svého sy­na, tak Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­chovává te­be.