Roháček5. Mojžišova8,12

5. Mojžišova 8:12

Deuteronomium

Aby snáď, keď budeš jesť a na­sýtiš sa a vy­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať,


Verš v kontexte

11 Vy­stríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, svoj­ho Boha, takže by si ne­os­tríhal jeho pri­kázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja pri­kazujem dnes! 12 Aby snáď, keď budeš jesť a na­sýtiš sa a vy­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať, 13 a keď sa rozm­noží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho strieb­ra i zlata a budeš mať mnoho všet­kého, čo je tvoje,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Aby snáď, keď budeš jesť a na­sýtiš sa a vy­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať,

Evanjelický

12 Keď sa naješ a na­sýtiš, po­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať v nich.

Ekumenický

12 Keď sa do­sýta naješ a po­stavíš si pek­né domy, v ktorých budeš bývať,

Bible21

12 Až se najíš do sytosti, až po­stavíš krásné domy a za­byd­líš se v nich,