Roháček5. Mojžišova8,13

5. Mojžišova 8:13

Deuteronomium

a keď sa rozm­noží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho strieb­ra i zlata a budeš mať mnoho všet­kého, čo je tvoje,


Verš v kontexte

12 Aby snáď, keď budeš jesť a na­sýtiš sa a vy­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať, 13 a keď sa rozm­noží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho strieb­ra i zlata a budeš mať mnoho všet­kého, čo je tvoje, 14 aby sa ne­povýšilo tvoje srd­ce, a za­budol by si na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov,

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 a keď sa rozm­noží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho strieb­ra i zlata a budeš mať mnoho všet­kého, čo je tvoje,

Evanjelický

13 Keď sa ti dobytok i ovce rozm­nožia, roz­hoj­ní sa tvoje strieb­ro a zlato i všet­ko, čo máš,

Ekumenický

13 keď sa ti rozm­noží dobytok a ov­ce, roz­hoj­ní sa ti strieb­ro, zlato a všet­ko, čo máš,

Bible21

13 až se tvůj skot a brav roz­množí, až bu­deš mít hojnost stříb­ra a zla­ta, až se vše­chen tvůj majetek bude roz­růstat,