Roháček5. Mojžišova7,24

5. Mojžišova 7:24

Deuteronomium

A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš.


Verš v kontexte

23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení. 24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš. 25 Rytiny ich bohov popálite ohňom: ne­požiadaš strieb­ra ani zlata, k­toré je na nich, a nevezmeš si ho, aby si sa nezap­lietol do toho jako do osíd­la, lebo je to ohav­nosťou Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš.

Evanjelický

24 Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš.

Ekumenický

24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš.

Bible21

24 Vy­dá do tvých ru­kou i je­jich krále, takže vy­mažeš je­jich jméno pod ne­bem. Žádný před te­bou ne­ob­sto­jí, všech­ny je vy­hladíš.