Roháček5. Mojžišova7,23

5. Mojžišova 7:23

Deuteronomium

Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení.


Verš v kontexte

22 A Hos­podin, tvoj Bôh, vy­plieni tie národy zp­red tvojej tvári po kuse; nebudeš ich môcť vy­hladiť narých­le, aby sa nerozm­nožila na teba poľná zver. 23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení. 24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení.

Evanjelický

23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené.

Ekumenický

23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené.

Bible21

23 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, a bu­dou žít v na­pro­sté hrůze, dokud ne­bu­dou vy­hlazeni.