Roháček5. Mojžišova6,2

5. Mojžišova 6:2

Deuteronomium

aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi.


Verš v kontexte

1 A toto je to pri­kázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, 2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi. 3 A tedy budeš počúvať, Iz­raelu, a budeš os­tríhať, aby si činil, aby ti bolo dob­re, a aby ste sa veľmi rozm­nožili, tak ako hovoril Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi.

Evanjelický

2 - na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil.

Ekumenický

2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovával všet­ky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam — ty, tvoj syn i vnuk — po všet­ky dni svoj­ho života, aby si dlho žil.

Bible21

2 Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všech­ny dny svého živo­ta cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a za­chováva­li všech­na jeho pravi­dla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ.