Bible21Deuteronomium6,2

Deuteronomium 6:2

Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všech­ny dny svého živo­ta cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a za­chováva­li všech­na jeho pravi­dla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ.


Verš v kontexte

1 A toto jsou ta přikázání, pravi­dla a záko­ny. Hos­po­din, váš Bůh, mi přikázal, ať vás jim učím, abys­te je do­držova­li v ze­mi, kte­rou jdete ob­sa­dit. 2 Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všech­ny dny svého živo­ta cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a za­chováva­li všech­na jeho pravi­dla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. 3 Slyš je, Iz­rae­li, a peč­livě je do­držuj. Pak se ti po­ve­de dobře a v zemi oplývající mlékem a me­dem se mo­cně roz­množí­te, jak ti to ře­kl Hos­po­din, Bůh tvých ot­ců.

späť na Deuteronomium, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi.

Evanjelický

2 - na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil.

Ekumenický

2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovával všet­ky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam — ty, tvoj syn i vnuk — po všet­ky dni svoj­ho života, aby si dlho žil.

Bible21

2 Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všech­ny dny svého živo­ta cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a za­chováva­li všech­na jeho pravi­dla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček