Evanjelický5. Mojžišova6,2

5. Mojžišova 6:2

Deuteronomium

- na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil.


Verš v kontexte

1 Toto sú pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, o ktorých mi pri­kázal Hos­podin, váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich pl­nili v krajine, ktorú idete zau­jať 2 - na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil. 3 Počúvaj teda, Iz­rael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dob­re vodilo a aby si sa veľmi rozm­nožil, ako ti sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, na­to, aby si os­tríhal všet­ky jeho ustanovenia a jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem, ty i tvoj syn i syn tvoj­ho syna, po všet­ky dni svoj­ho života, a aby sa predĺžily tvoje dni na zemi.

Evanjelický

2 - na to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si po všet­ky dni svoj­ho života za­chovával všet­ky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil.

Ekumenický

2 aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, a za­chovával všet­ky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam — ty, tvoj syn i vnuk — po všet­ky dni svoj­ho života, aby si dlho žil.

Bible21

2 Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všech­ny dny svého živo­ta cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a za­chováva­li všech­na jeho pravi­dla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ.