Roháček5. Mojžišova3,10

5. Mojžišova 3:10

Deuteronomium

všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane.


Verš v kontexte

9 - Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír - 10 všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane. 11 Lebo len Óg, kráľ Bázana, bol po­zos­tal z ostat­ku ob­rov. Hľa, jeho po­steľ bola posteľ zo železa a je ešte až do dnes v Rab­bate synov Am­monových: deväť lakťov je dl­há a štyri lak­te široká podľa dĺžky lakťa obyčaj­ného človeka.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane.

Evanjelický

10 všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne.

Ekumenický

10 všet­ky mes­tá náhor­nej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane.

Bible21

10 Zmo­cni­li jsme se všech měst náhorní rovi­ny, ce­lého Gi­leá­du a ce­lého Bášanu až po Sal­chu a Ed­rei, hlavní měs­ta Ogo­va bášan­ského králov­ství.