Evanjelický5. Mojžišova3,10

5. Mojžišova 3:10

Deuteronomium

všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne.


Verš v kontexte

9 Sidón­ci volajú Cher­món Sir­jónom a Amorej­ci ho volajú Senírom - 10 všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne. 11 Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane.

Evanjelický

10 všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne.

Ekumenický

10 všet­ky mes­tá náhor­nej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane.

Bible21

10 Zmo­cni­li jsme se všech měst náhorní rovi­ny, ce­lého Gi­leá­du a ce­lého Bášanu až po Sal­chu a Ed­rei, hlavní měs­ta Ogo­va bášan­ského králov­ství.