Bible21Deuteronomium3,10

Deuteronomium 3:10

Zmo­cni­li jsme se všech měst náhorní rovi­ny, ce­lého Gi­leá­du a ce­lého Bášanu až po Sal­chu a Ed­rei, hlavní měs­ta Ogo­va bášan­ského králov­ství.


Verš v kontexte

9 (Si­don­ci ří­kají Her­mo­nu Si­ri­on, kdežto Emo­rej­ci mu ří­kají Senír.) 10 Zmo­cni­li jsme se všech měst náhorní rovi­ny, ce­lého Gi­leá­du a ce­lého Bášanu až po Sal­chu a Ed­rei, hlavní měs­ta Ogo­va bášan­ského králov­ství. 11 (Bášan­ský král Og byl je­diný, kdo zbyl z přežívajících Refaj­ců. Ano, jeho lože je to že­lez­né lože, které je k vi­dění v Rabě Amon­ců – devět lo­ket na­dél a čtyři lok­ty našíř, měřeno běžným loktem!)

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane.

Evanjelický

10 všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne.

Ekumenický

10 všet­ky mes­tá náhor­nej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane.

Bible21

10 Zmo­cni­li jsme se všech měst náhorní rovi­ny, ce­lého Gi­leá­du a ce­lého Bášanu až po Sal­chu a Ed­rei, hlavní měs­ta Ogo­va bášan­ského králov­ství.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček