Roháček5. Mojžišova3,9

5. Mojžišova 3:9

Deuteronomium

- Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír -


Verš v kontexte

8 Tedy toho času sme vzali zem z ruky dvoch amorej­ských kráľov, ktorí v­lád­li za Jor­dánom od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon, 9 - Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír - 10 všet­ky mes­tá tej roviny jako i celý Gileád i celý Bázan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 - Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír -

Evanjelický

9 Sidón­ci volajú Cher­món Sir­jónom a Amorej­ci ho volajú Senírom -

Ekumenický

9 — Sidončania Cher­món nazývajú Sir­jón a Amorejčania ho volajú Senír —

Bible21

9 (Si­don­ci ří­kají Her­mo­nu Si­ri­on, kdežto Emo­rej­ci mu ří­kají Senír.)