Roháček5. Mojžišova26,18

5. Mojžišova 26:18

Deuteronomium

A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania,


Verš v kontexte

17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas. 18 A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania, 19 a sľúbil, že ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré učinil, na chválu, na sláv­ne meno a na oz­dobu, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, tak ako hovoril.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

18 A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania,

Evanjelický

18 Hos­podin ťa pri­viedol dnes k vy­hláseniu, že mu budeš vlast­ným národom, ako ti za­sľúbil, a že budeš za­chovávať všet­ky Jeho príkazy,

Ekumenický

18 Aj Hos­podin dnes vy­hlásil, že budeš jeho ľudom, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, ako ti sľúbil, no musíš za­chovávať všet­ky jeho pri­kázania.

Bible21

18 Hos­po­din pak pro­hlašuje, že bu­deš jeho li­dem, jeho zvláštním pokla­dem, jak ti za­s­lí­bil. Bu­deš-li za­chovávat všech­na jeho přikázání,