Ekumenický5. Mojžišova26,18

5. Mojžišova 26:18

Deuteronomium

Aj Hos­podin dnes vy­hlásil, že budeš jeho ľudom, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, ako ti sľúbil, no musíš za­chovávať všet­ky jeho pri­kázania.


Verš v kontexte

17 Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať. 18 Aj Hos­podin dnes vy­hlásil, že budeš jeho ľudom, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, ako ti sľúbil, no musíš za­chovávať všet­ky jeho pri­kázania. 19 On ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré utvoril, aby si mu bol chválou, cťou a oz­dobou, aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

18 A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania,

Evanjelický

18 Hos­podin ťa pri­viedol dnes k vy­hláseniu, že mu budeš vlast­ným národom, ako ti za­sľúbil, a že budeš za­chovávať všet­ky Jeho príkazy,

Ekumenický

18 Aj Hos­podin dnes vy­hlásil, že budeš jeho ľudom, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, ako ti sľúbil, no musíš za­chovávať všet­ky jeho pri­kázania.

Bible21

18 Hos­po­din pak pro­hlašuje, že bu­deš jeho li­dem, jeho zvláštním pokla­dem, jak ti za­s­lí­bil. Bu­deš-li za­chovávat všech­na jeho přikázání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček