Roháček5. Mojžišova26,11

5. Mojžišova 26:11

Deuteronomium

A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede.


Verš v kontexte

10 Pre­to teraz, hľa, doniesol som pr­votinu plodov pôdy, ktorú si mi dal, Hos­podine. A necháš to pred Hos­podinom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať pred Hos­podinom, svojím Bohom. 11 A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede. 12 Keď už od­delíš všet­ky desiat­ky svojej úrody a svojich dôchod­kov v treťom roku, v roku to desiat­ku, a dáš Levitovi, po­hos­tínovi, sirote a vdove, a keď budú jesť v tvojich bránach a na­sýtia sa,

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

11 A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede.

Evanjelický

11 raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domác­nos­ti, ty i levíta i cudzinec, ktorý pre­býva v tvojom pro­stredí.

Ekumenický

11 Raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe a tvoj­mu domu. Raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji.

Bible21

11 Spo­lu s levi­tou a přis­těhoval­cem se pak bu­deš ra­dovat ze vše­ho dob­rého, co ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dal.