Roháček5. Mojžišova26,10

5. Mojžišova 26:10

Deuteronomium

Pre­to teraz, hľa, doniesol som pr­votinu plodov pôdy, ktorú si mi dal, Hos­podine. A necháš to pred Hos­podinom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať pred Hos­podinom, svojím Bohom.


Verš v kontexte

9 A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 10 Pre­to teraz, hľa, doniesol som pr­votinu plodov pôdy, ktorú si mi dal, Hos­podine. A necháš to pred Hos­podinom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať pred Hos­podinom, svojím Bohom. 11 A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to teraz, hľa, doniesol som pr­votinu plodov pôdy, ktorú si mi dal, Hos­podine. A necháš to pred Hos­podinom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Evanjelický

10 A teraz, hľa, priniesol som pr­votinu plodín zeme, ktorú si mi dal, Hos­podine! Polož to pred Hos­podina, svoj­ho Boha, po­kloň sa pred Hos­podinom, svojím Bohom,

Ekumenický

10 Teraz som teda priniesol pr­votiny plodín zeme, ktorú si mi, Hos­podin, dal! Polož to pred Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­kloň sa pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Bible21

10 Pro­to teď přináším prvo­ti­ny, první ovo­ce země, kte­rou jsi mi, Hos­po­di­ne, dal.“ Když to po­ložíš před Hos­po­di­na, svého Bo­ha, pokloníš se před ním.