Ekumenický5. Mojžišova26,11

5. Mojžišova 26:11

Deuteronomium

Raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe a tvoj­mu domu. Raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji.


Verš v kontexte

10 Teraz som teda priniesol pr­votiny plodín zeme, ktorú si mi, Hos­podin, dal! Polož to pred Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­kloň sa pred Hos­podinom, svojím Bohom. 11 Raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe a tvoj­mu domu. Raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji. 12 Keď v treťom roku, v roku desiat­kov, ú­pl­ne odo­vzdáš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich bránach a na­sýtili sa,

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

11 A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede.

Evanjelický

11 raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domác­nos­ti, ty i levíta i cudzinec, ktorý pre­býva v tvojom pro­stredí.

Ekumenický

11 Raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe a tvoj­mu domu. Raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji.

Bible21

11 Spo­lu s levi­tou a přis­těhoval­cem se pak bu­deš ra­dovat ze vše­ho dob­rého, co ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček