Roháček5. Mojžišova26,9

5. Mojžišova 26:9

Deuteronomium

A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom.


Verš v kontexte

8 A Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a veľkým strachom, znameniami a zá­zrak­mi. 9 A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 10 Pre­to teraz, hľa, doniesol som pr­votinu plodov pôdy, ktorú si mi dal, Hos­podine. A necháš to pred Hos­podinom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať pred Hos­podinom, svojím Bohom.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

9 A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

9 Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Ekumenický

9 Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Bible21

9 Přive­dl nás až sem a dal nám tuto ze­mi, zemi oplývající mlékem a me­dem.