Roháček5. Mojžišova23,14

5. Mojžišova 23:14

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, sa pre­chodí pro­stred tvoj­ho tábora, aby ťa vy­tr­hoval a aby vydal tvojich ne­priateľov pred tebou, a pre­to bude tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nejakej mrz­kej veci, pre ktorú by sa od­vrátil od teba.


Verš v kontexte

13 A budeš mať i lopat­ku vo svojej výzb­roji a keď budeš mať pri­sad­núť von­ku, vy­kopeš ňou jam­ku a ob­rátiac sa pri­kryješ svoju nečis­totu. 14 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, sa pre­chodí pro­stred tvoj­ho tábora, aby ťa vy­tr­hoval a aby vydal tvojich ne­priateľov pred tebou, a pre­to bude tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nejakej mrz­kej veci, pre ktorú by sa od­vrátil od teba. 15 Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, sa pre­chodí pro­stred tvoj­ho tábora, aby ťa vy­tr­hoval a aby vydal tvojich ne­priateľov pred tebou, a pre­to bude tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nejakej mrz­kej veci, pre ktorú by sa od­vrátil od teba.

Evanjelický

14 Vo svojom výs­troji budeš mať rýľ, a keď si von­ku kľak­neš, vy­kopeš ním jam­ku a za­hrabeš svoj výkal.

Ekumenický

14 Vo svojom náradí budeš mať lopat­ku a prv než si von­ku kvok­neš, vy­kopeš ňou jam­ku a výkal za­hrabeš.

Bible21

14 Ve své výstro­ji bu­deš mít ko­lík. Když si půjdeš ven ulevit, vy­hrabeš jím důlek a po­tom své výkaly přikryješ.