Roháček5. Mojžišova23,13

5. Mojžišova 23:13

Deuteronomium

A budeš mať i lopat­ku vo svojej výzb­roji a keď budeš mať pri­sad­núť von­ku, vy­kopeš ňou jam­ku a ob­rátiac sa pri­kryješ svoju nečis­totu.


Verš v kontexte

12 Budeš mať i mies­to von­ku za táborom, a ta budeš chodiť von. 13 A budeš mať i lopat­ku vo svojej výzb­roji a keď budeš mať pri­sad­núť von­ku, vy­kopeš ňou jam­ku a ob­rátiac sa pri­kryješ svoju nečis­totu. 14 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, sa pre­chodí pro­stred tvoj­ho tábora, aby ťa vy­tr­hoval a aby vydal tvojich ne­priateľov pred tebou, a pre­to bude tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nejakej mrz­kej veci, pre ktorú by sa od­vrátil od teba.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

13 A budeš mať i lopat­ku vo svojej výzb­roji a keď budeš mať pri­sad­núť von­ku, vy­kopeš ňou jam­ku a ob­rátiac sa pri­kryješ svoju nečis­totu.

Evanjelický

13 Za táborom budeš mať mies­to, kde budeš chodiť von.

Ekumenický

13 Za táborom budeš mať mies­to, kde budeš vy­konávať teles­nú po­trebu.

Bible21

13 Venku za tá­bo­rem měj vy­hrazené místo, kam bu­deš cho­dit na stranu.