Roháček5. Mojžišova23,12

5. Mojžišova 23:12

Deuteronomium

Budeš mať i mies­to von­ku za táborom, a ta budeš chodiť von.


Verš v kontexte

11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora. 12 Budeš mať i mies­to von­ku za táborom, a ta budeš chodiť von. 13 A budeš mať i lopat­ku vo svojej výzb­roji a keď budeš mať pri­sad­núť von­ku, vy­kopeš ňou jam­ku a ob­rátiac sa pri­kryješ svoju nečis­totu.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

12 Budeš mať i mies­to von­ku za táborom, a ta budeš chodiť von.

Evanjelický

12 V pod­večer umyje sa vodou a pri západe sln­ka smie vkročiť do tábora.

Ekumenický

12 Pod­večer sa umyje a pri západe sln­ka sa smie vrátiť do tábora.

Bible21

12 Kveče­ru se pak omyje vodou a po zápa­du slun­ce se vrátí do tá­bo­ra.