Roháček5. Mojžišova23,11

5. Mojžišova 23:11

Deuteronomium

A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora.


Verš v kontexte

10 Keď bude nie­kto medzi vami, kto nebude čis­tý pre nočnú príhodu, vy­j­de von za tábor, ne­voj­de do tábora. 11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora. 12 Budeš mať i mies­to von­ku za táborom, a ta budeš chodiť von.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora.

Evanjelický

11 Ak bude medzi vami muž, nečis­tý pre nočnú príhodu, nech vy­j­de von za tábor; ne­smie vkročiť do tábora.

Ekumenický

11 Ak bude medzi vami muž znečis­tený nočným výtokom semena, musí vy­j­sť z tábora a ne­smie doň voj­sť.

Bible21

11 Jest­liže se mezi vá­mi někdo znečis­tí noční příhodou, ať vy­jde ven za tá­bor. Ne­smí vkročit do tá­bo­ra.