Roháček5. Mojžišova22,4

5. Mojžišova 22:4

Deuteronomium

Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním.


Verš v kontexte

3 Tak učiníš s jeho oslom a tak učiníš i s jeho rúchom, tak učiníš s každou zt­ratenou vecou svoj­ho brata, ktorá by sa mu zt­ratila, keď ju naj­deš; nebudeš sa môcť ukryť. 4 Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním. 5 Nebude na žene ničoho toho, čo pat­rí mužovi, ani si muž ne­ob­lečie rúcha ženy, lebo ohav­nosťou je Hospodinovi, tvoj­mu Bohu, každý, kto to robí.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním.

Evanjelický

4 Keby si videl osla alebo vola svoj­ho brata pad­núť na ces­te, ne­odop­ri im po­moc; po­môž mu zdvih­núť ich!

Ekumenický

4 Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť.

Bible21

4 Když uvi­díš osla nebo býka svého bra­t­ra, jak leží na cestě, ne­buď lhos­tejný. Ochotně mu jej po­moz zvednout.