Ekumenický5. Mojžišova22,4

5. Mojžišova 22:4

Deuteronomium

Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť.


Verš v kontexte

3 Rov­nako urob aj s jeho oslom, odevom a s čímkoľvek, čo tvoj brat stratil a ty si to našiel. Ne­odop­ri mu po­moc. 4 Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť. 5 Nech žena nenosí mužs­ké veci a muž nech si ne­ob­lieka žen­ské šaty, lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto tak robí.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním.

Evanjelický

4 Keby si videl osla alebo vola svoj­ho brata pad­núť na ces­te, ne­odop­ri im po­moc; po­môž mu zdvih­núť ich!

Ekumenický

4 Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť.

Bible21

4 Když uvi­díš osla nebo býka svého bra­t­ra, jak leží na cestě, ne­buď lhos­tejný. Ochotně mu jej po­moz zvednout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček