Evanjelický5. Mojžišova22,4

5. Mojžišova 22:4

Deuteronomium

Keby si videl osla alebo vola svoj­ho brata pad­núť na ces­te, ne­odop­ri im po­moc; po­môž mu zdvih­núť ich!


Verš v kontexte

3 Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svoj­ho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; ne­smieš odo­prieť svoju po­moc. 4 Keby si videl osla alebo vola svoj­ho brata pad­núť na ces­te, ne­odop­ri im po­moc; po­môž mu zdvih­núť ich! 5 Žena nech nenosí mužs­ký odev, ani muž si ne­ob­lečie rúcho ženy, lebo je ohav­ný Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, každý, ktokoľvek to činí.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním.

Evanjelický

4 Keby si videl osla alebo vola svoj­ho brata pad­núť na ces­te, ne­odop­ri im po­moc; po­môž mu zdvih­núť ich!

Ekumenický

4 Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť.

Bible21

4 Když uvi­díš osla nebo býka svého bra­t­ra, jak leží na cestě, ne­buď lhos­tejný. Ochotně mu jej po­moz zvednout.