Roháček5. Mojžišova22,3

5. Mojžišova 22:3

Deuteronomium

Tak učiníš s jeho oslom a tak učiníš i s jeho rúchom, tak učiníš s každou zt­ratenou vecou svoj­ho brata, ktorá by sa mu zt­ratila, keď ju naj­deš; nebudeš sa môcť ukryť.


Verš v kontexte

2 A keby tvoj brat nebol blízko teba, a ne­znal by si ho, do­vedieš to do svoj­ho domu, a bude u teba, do­kiaľ ho nebude hľadať tvoj brat, a vrátiš mu ho. 3 Tak učiníš s jeho oslom a tak učiníš i s jeho rúchom, tak učiníš s každou zt­ratenou vecou svoj­ho brata, ktorá by sa mu zt­ratila, keď ju naj­deš; nebudeš sa môcť ukryť. 4 Ne­uvidíš svoj­ho bratov­ho osla alebo jeho vola pad­lých ležať na ces­te, aby si sa ukryl pred nimi; do­is­ta ich pozdvihneš s ním.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak učiníš s jeho oslom a tak učiníš i s jeho rúchom, tak učiníš s každou zt­ratenou vecou svoj­ho brata, ktorá by sa mu zt­ratila, keď ju naj­deš; nebudeš sa môcť ukryť.

Evanjelický

3 Tak urob s jeho oslom i s jeho odevom, i s každou vecou svoj­ho brata, ktorá sa mu stratila, a ty si ju našiel; ne­smieš odo­prieť svoju po­moc.

Ekumenický

3 Rov­nako urob aj s jeho oslom, odevom a s čímkoľvek, čo tvoj brat stratil a ty si to našiel. Ne­odop­ri mu po­moc.

Bible21

3 To­též uděláš s jeho os­lem, s jeho pláštěm a s čímko­li, co se tvé­mu brat­ru ztra­ti­lo. Když to na­jdeš, ne­smíš být lhos­tejný.