Roháček5. Mojžišova2,12

5. Mojžišova 2:12

Deuteronomium

A na Seire bývali pred­tým Chorovia, a synovia Ezavovi zau­jali ich d­ržavie a vy­hubili ich zp­red svojej tvári a bývali na ich mies­te, tak ako učinil Iz­rael zemi svoj­ho vlast­níc­tva, ktorú im dal Hos­podin.


Verš v kontexte

11 Prav­da aj oni boli po­važovaní za ob­rov ako Enákov­ci, a Moábovia ich po­menovali Emím. 12 A na Seire bývali pred­tým Chorovia, a synovia Ezavovi zau­jali ich d­ržavie a vy­hubili ich zp­red svojej tvári a bývali na ich mies­te, tak ako učinil Iz­rael zemi svoj­ho vlast­níc­tva, ktorú im dal Hos­podin. 13 A tak teraz vstaňte a prej­dite po­tok Záred. Aj sme prešli po­tok Záred.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A na Seire bývali pred­tým Chorovia, a synovia Ezavovi zau­jali ich d­ržavie a vy­hubili ich zp­red svojej tvári a bývali na ich mies­te, tak ako učinil Iz­rael zemi svoj­ho vlast­níc­tva, ktorú im dal Hos­podin.

Evanjelický

12 V Séíre však bývali pred­tým Chórij­ci, ale synovia Ézavovi ich vy­hnali, vy­hubili spred seba a usadili sa na ich mies­te, ako urobil Iz­rael so svojou vlast­nou krajinou, ktorú mu dal Hos­podin.

Ekumenický

12 Pred­tým aj v Seíre bývali Chóri, ale Ézavov­ci ich vy­hnali, vy­hubili a usadili sa na ich mies­te, ako to urobil Iz­rael v krajine, ktorú mu dal Hos­podin.

Bible21

12 Na Seí­ru zase původně byd­le­li Cho­rej­ci, ale synové Ezauovi je vy­hna­li, vy­hla­di­li je a usa­di­li se na je­jich místě, jako to uči­nil Iz­rael se svou vlastní zemí, kte­rou jim dal Hos­po­din.)