Roháček5. Mojžišova19,5

5. Mojžišova 19:5

Deuteronomium

ako na prí­klad keby nie­kto vošiel so svojim blížnym do hory rúbať drevo, a za­hnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sk­l­z­lo a od­letelo s poris­ka a ponašlo by jeho blížneho, takže by zo­mrel, ten sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť,


Verš v kontexte

4 A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by za­bil svoj­ho blížneho ne­vedome, nechcúc, a keď ho ne­mal v nenávis­ti pred tým, 5 ako na prí­klad keby nie­kto vošiel so svojim blížnym do hory rúbať drevo, a za­hnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sk­l­z­lo a od­letelo s poris­ka a ponašlo by jeho blížneho, takže by zo­mrel, ten sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť, 6 aby snáď po­mstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa roz­pálilo jeho srd­ce, a nedos­tih­nul ho, keby bolo mnoho ces­ty, a za­bil by ho bez toho, že by bol za­slúžil sm­rť, pre­tože ho ne­mal v nenávis­ti ani vtedy ani pred tým.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 ako na prí­klad keby nie­kto vošiel so svojim blížnym do hory rúbať drevo, a za­hnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sk­l­z­lo a od­letelo s poris­ka a ponašlo by jeho blížneho, takže by zo­mrel, ten sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť,

Evanjelický

5 Kto vy­j­de so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a so sekerou v ruke sa zaženie, aby zoťal strom, a sekera mu od­pad­ne z poris­ka, za­siah­ne a usmr­tí jeho blížneho, ten nech utečie do jed­ného z tých­to miest a ostane nažive,

Ekumenický

5 Keď nie­kto vy­j­de so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a sekerou sa zaženie, aby zoťal strom, pričom mu z poriska od­letí železo, ktoré priateľa za­siah­ne a smr­teľne zraní, taký nech utečie do jed­ného z týchto miest a zo­stane nažive.

Bible21

5 Když na­příklad někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stro­mu se roz­mách­ne se­ke­rou, že­le­zo sklouz­ne z topůrka a smr­telně zraní jeho druha, bude se do­tyčný moci uchý­lit do jedno­ho z těch­to měst a za­chránit si život.