Roháček5. Mojžišova19,4

5. Mojžišova 19:4

Deuteronomium

A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by za­bil svoj­ho blížneho ne­vedome, nechcúc, a keď ho ne­mal v nenávis­ti pred tým,


Verš v kontexte

3 Spravíš si ces­tu a roz­delíš na tri diely územie svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, a bude to nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nie­koho za­bil. 4 A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by za­bil svoj­ho blížneho ne­vedome, nechcúc, a keď ho ne­mal v nenávis­ti pred tým, 5 ako na prí­klad keby nie­kto vošiel so svojim blížnym do hory rúbať drevo, a za­hnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sk­l­z­lo a od­letelo s poris­ka a ponašlo by jeho blížneho, takže by zo­mrel, ten sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by za­bil svoj­ho blížneho ne­vedome, nechcúc, a keď ho ne­mal v nenávis­ti pred tým,

Evanjelický

4 Vrah, ktorý tam uj­de, môže os­tať nažive v takom­to prípade: ak za­bije blížneho neúmysel­ne - totiž ak pred­tým voči nemu ne­prechovával nenávisť.

Ekumenický

4 Tak to bude s tým, kto nie­koho za­bije. Keď ta utečie, môže zo­stať nažive, ak svoj­ho blížneho za­bil neúmysel­ne a pred­tým ho ne­mal v nenávisti.

Bible21

4 Když někdo něko­ho za­bi­je a uteče, aby si za­chránil život (v případě, že svého bližního za­bil neúmy­s­lně, aniž ho kdy před­tím měl v nenávisti), se to bude mít tak­to: