Roháček5. Mojžišova19,13

5. Mojžišova 19:13

Deuteronomium

Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale od­praceš ne­vin­nú krv z Iz­raela, a bude ti dob­re.


Verš v kontexte

12 vtedy pošlú starší jeho mes­ta a vez­mú ho od­tiaľ a od­dajú ho do ruky po­mstiteľa kr­vi, a zo­mrie. 13 Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale od­praceš ne­vin­nú krv z Iz­raela, a bude ti dob­re. 14 Ne­prenesieš medze svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v tvojom dedičs­tve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale od­praceš ne­vin­nú krv z Iz­raela, a bude ti dob­re.

Evanjelický

13 Tvoje oko nech sa nad ním nezľutuje, ale od­stráň ne­vin­ne preliatu krv z Iz­raela; vtedy sa budeš mať dob­re.

Ekumenický

13 Nech sa nad ním tvoje oko nezľutuje. Tým sa od­stráni preliatie ne­vin­nej krvi z Izraela a budeš sa mať dob­re.

Bible21

13 Nes­li­tuješ se nad ním. Od­straň z Iz­rae­le ne­vinně pro­li­tou krev, a po­ve­de se ti dobře.